Our response to the European Commission’s public consultation for a strong law against deforestation, nature destruction and human rights violations

 

The European Commission has opened an online consultation to ask the public which measures the EU should take to address the EU’s role in deforestation. We have until 10 December 2020 when the consultation will close.This is your chance to take action and make your voice heard on what a new EU law should look like!

The answers from the #Together4Forests campaign focus on our call for strong, new EU legislation to address not only deforestation and forest degradation, but also ecosystem conversion and degradation, as well as the protection of human rights - including Indigenous Peoples and local communities. Some questions have been left unanswered as we do not provide answers to questions which would divert attention away from the need for new legislation or away from the responsibility of our political leaders. For example, we did not favour consumer information as a key solution, since the burden of sustainability should not be put on consumers’ choices only! 

Az Európai Bizottság nyilvános konzultációjára adott válaszunkban erős törvény megalkotását kérjük az erdők kiirtása, a természet pusztítása és az emberi jogok megsértése ellen.

I. szakasz: Az erdőirtás és az erdőpusztulás problémái


Ebben a szakaszban az erdőirtással és az erdőpusztulással kapcsolatos kérdésekben kérjük ki véleményét. Ez a szakasz a problémák nagyságára, az erdőirtás és erdőpusztulás mozgatórugóira, valamint az Európai Uniónak az uniós piacon forgalomba hozott termékekhez köthető erdőirtás és erdőpusztulás mérséklésében betöltött szerepére vonatkozó kérdéseket tartalmaz.

1.1. kérdés: Véleménye szerint milyen mértékben mérsékelné egy, az uniós árufogyasztásra vonatkozó uniós szintű fellépés a globális erdőirtást és erdőpusztulást?

 • Egyáltalán nem
 • Nagyon kevéssé
 • Némileg
 • Nagymértékben
 • Igen nagy mértékben
 • Nem tudom

1.2. kérdés: Véleménye szerint milyen mértékben járulnak hozzá az alábbi gazdasági ágazatok az erdőirtáshoz és az erdőpusztuláshoz az általuk (az uniós piacon) biztosított áruk és szolgáltatások révén? Kérjük, hogy 1-től 5-ig terjedő skálán értékelje a lenti lehetőségek mindegyikét, ahol az értékek jelentése a következő: 1 - semennyire, 2 - csekély mértékben, 3 - mérsékelten, 4 - nagymértékben, 5 - rendkívül nagy mértékben.

  1 2 3 4 5 Nem tudom
Állati eredetű élelmiszerek és nem élelmiszer jellegű termékek (pl.: gyapjú, bőr) ágazata
Vegyipar
Építőipar/infrastruktúra
Energia/bioüzemanyagok
Feldolgozóipar
Egyéb szolgáltatások (pl.: oktatás, kórházak, tanácsadási szolgáltatások, IKT)
Textilipar
Bányászat/kőolaj és földgáz
Növényi alapú élelmiszerek és takarmányok ágazata
Turizmus
Közlekedés
Egyéb

1.2.1. kérdés: Az „Egyéb” lehetőség megjelölése esetén kérjük pontosítsa, hogy milyen ágazat(ok)ra gondol.

Beadványunk:

Az uniós jogalkotás szempontjából minden gazdasági ágazat (pénzügyi szektor is) és termék szabályozása fontos. Ezeket nem csupán az erdőirtásra, erdők pusztulására, hanem az élőhelyek átalakulására, tönkretételére és az emberi jogok megsértésére gyakorolt hatásuk alapján is vizsgálni kell.

1.3. kérdés: Véleménye szerint milyen mértékben járulnak hozzá az alábbi termékcsoportok az erdőirtáshoz és az erdőpusztuláshoz az uniós piacon való fogyasztásuknak köszönhetően? Kérjük, hogy 1-től 5-ig terjedő skálán értékelje a lenti lehetőségek mindegyikét, ahol az értékek jelentése a következő: 1 - semennyire, 2 - csekély mértékben, 3 - mérsékelten, 4 - nagymértékben, 5 - rendkívül nagy mértékben.

  1 2 3 4 5 Nem tudom
Állati eredetű termékek (pl.: állati zsír, vér, hús, tej, tojás, bőr, gyapjú és az ezekből a nyersanyagokból készített termékek)
Gabonafélék (pl.: búza, kukorica, rizs, árpa, zab, rozs, cirok)
Takarmánynövények (azaz az elsődlegesen állatok takarmányozásához termesztett növények)
Gyümölcsök és zöldségek
Ipari növények (pl.: kaucsuk, dohány, rostnövények)
Bányászati termékek (pl.: nemesfémek, ércek, szén)
Kőolaj és földgáz
Olajnövények (pl.: szójabab, pálma, repcemag, napraforgó, repce, mustár, len, purgódió, kókuszdió, kender)
Élénkítőszerek (kávé, kakaó, tea)
Cukortartalmú növények
Fa és faalapú árucikkek, ideértve a cellulózt és a fapelletet is
Egyéb

1.3.1. kérdés: Az „Egyéb” lehetőség megjelölése esetén kérjük pontosítsa, hogy milyen termékcsoport(ok)ra gondol.

Beadványunk:

Az uniós jogalkotás szempontjából minden termékcsoport szabályozása fontos. Ezeket objektív, tudományos kritériumok alapján folyamatosan vizsgálni kellene az erdőirtásra, erdők pusztulására, élőhelyek átalakulására, tönkretételére és az emberi jogok megsértésére gyakorolt hatásuk alapján.

1.4. kérdés: Véleménye szerint milyen mértékben járulnak hozzá az alábbi tényezők az erdőirtással vagy erdőpusztulással összefüggésbe hozható termékek (Unión belüli) fogyasztásához? Kérjük, hogy 1-től 5-ig terjedő skálán értékelje a lenti lehetőségek mindegyikét, ahol az értékek jelentése a következő: 1 - semennyire, 2 - csekély mértékben, 3 - mérsékelten, 4 - nagymértékben, 5 - rendkívül nagy mértékben.

  1 2 3 4 5 Nem tudom
Az adott termékek vagy vállalatok erdőirtáshoz való hozzájárulásával kapcsolatos ismeretek hiánya
Az „erdőirtásmentes” termékek vagy árucikkek meghatározására szolgáló elfogadott szabályozások/szabványok hiánya
A „tiszta” ellátási láncból származó termékek elérhetőségének hiánya
Az erdőbarátként vagy erdőirtásmentesként forgalomba hozott termékek megbízhatóságának hiánya
Az ilyen termékekért fizetett ár nem tükrözi azokat a negatív társadalmi/környezeti externáliákat, amelyeket az előállításuk erdőkre gyakorolt hatása okoz
A szabályozások nem korlátozzák az erdőirtáshoz köthető áruk kereskedelmét
Az üzleti tevékenységek erdőkre gyakorolt hatására vonatkozó helytelen vagy nem elégséges jelentések
Az állampolgárok nem engedhetik meg maguknak, hogy erdőirtásmentes, drágábban forgalomba hozott termékeket vásároljanak
Egyéb

1.4.1. kérdés: Az „Egyéb” lehetőség megjelölése esetén kérjük pontosítsa, hogy milyen tényező(k)re gondol.

1.5. kérdés: Véleménye szerint milyen mértékben járulnak hozzá az alábbi problémák az erdőirtáshoz és erdőpusztuláshoz? Kérjük, hogy 1-től 5-ig terjedő skálán értékelje a lenti lehetőségek mindegyikét, ahol az értékek jelentése a következő: 1 - semennyire, 2 - csekély mértékben, 3 - mérsékelten, 4 - nagymértékben, 5 - rendkívül nagy mértékben.

  1 2 3 4 5 Nem tudom
Eredményes, globális szintű szakpolitikák hiánya, ami hozzájárul az erdőirtáshoz és az erdőpusztuláshoz
Olyan eredményes uniós szintű szakpolitikák hiánya, amelyek minimalizálják az erdőirtáshoz és az erdőpusztuláshoz való hozzájárulást
Olyan eredményes nemzeti/szubnacionális szintű szakpolitikák hiánya, amelyek minimalizálják az erdőirtáshoz és az erdőpusztuláshoz való hozzájárulást az uniós tagállamokban
Olyan eredményes nemzeti/szubnacionális szintű szakpolitikák hiánya, amelyek minimalizálják az erdőirtáshoz és az erdőpusztuláshoz való hozzájárulást a nem uniós országokban
A meglévő szakpolitikák végrehajtásának hiánya az uniós tagállamokban
A meglévő szakpolitikák végrehajtásának hiánya a nem uniós országokban
Az erdőirtással és erdőpusztulással szembesülő országok fenntartható földgazdálkodásába való beruházások hiánya az uniós tagállamokban
Az erdőirtással és erdőpusztulással szembesülő országok fenntartható földgazdálkodásába való beruházások hiánya a nem uniós országokban
Az uniós tagállamok közintézményeiben jelen lévő korrupció
A nem uniós országok közintézményeiben jelen lévő korrupció
A kérdéssel kapcsolatos érdeklődés és/vagy politikai vezetés hiánya az uniós tagállamokban
A kérdéssel kapcsolatos érdeklődés és/vagy politikai vezetés hiánya a nem uniós országokban
Szegénység, bizonytalan földbirtoklás, a források hiánya és egyéb problémák az erdőirtással és erdőpusztulással szembesülő országokban
Egyéb

1.5.1. kérdés: Az „Egyéb” lehetőség megjelölése esetén kérjük pontosítsa, hogy milyen problémá(k)ra gondol.

II. szakasz: A döntéshozatalt érintő felelősség


A következő kérdés célja, hogy megtudjuk, véleménye szerint mely hatósági szint(ek)et kell felelőssé tenni az uniós fogyasztáshoz köthető erdőirtás és az erdőpusztulás kezeléséért.

2.1. kérdés: Melyik hatósági szinten kellene az EU által kiváltott erdőirtás és erdőpusztulás kezelésére szolgáló intézkedéseket megtervezni és végrehajtani (azaz mely szinten lennének ezek a leghatékonyabbak)?

Multiple choice question
 • Helyi/szubnacionális szinten, az uniós tagállamokban
 • Nemzeti szinten, az uniós tagállamokban
 • Uniós szinten
 • Nemzetközi szinten
 • Nem tudom

III. szakasz: Potenciális keresletoldali intézkedések és hatásaik


A következő kérdésekből azt szeretnénk megtudni, hogy mi a véleménye az Európai Unió lábnyomához kötődő erdőirtás és erdőpusztulás megfékezésére szolgáló potenciális intézkedések jellegéről és mértékéről. A javasolt intézkedések számos szabályozási és nem szabályozási jellegű szakpolitikai alternatívát foglalnak magukban.

3.1. kérdés: Fogyasztói szemszögből nézve hogyan befolyásolná vásárlási döntéseit az Ön által vásárolt termékek és szolgáltatások erdőirtásra és erdőpusztulásra gyakorolt hatásával kapcsolatos tájékoztatás?

 • Egyáltalán nem
 • Nem jelentős mértékben
 • Semleges hatása lenne
 • Némileg
 • Igen nagy mértékben
 • Nem tudom

3.2. kérdés: Figyelembe véve a költségeket és hasznokat, véleménye szerint az erdőirtással vagy erdőpusztulással összefüggésbe hozható mely termékkategóriáknak kellene a jövőbeni uniós szakpolitikai intézkedések hatálya alá tartoznia?

 • A termékek széles körének, ideértve valamennyi (vagy majdnem valamennyi) olyan terméket, amely potenciálisan hatással van az erdőirtásra
 • A termékek mérsékelt számának, főként azoknak, amelyek a legnagyobb hatással bírnak
 • Nem tudom

3.3. kérdés: Véleménye szerint a termékek eredetéhez kapcsolódó mely kérdésekkel kellene a jövőbeni uniós intézkedéseknek foglalkozniuk?

 • A jogszerűségükkel, vagyis azzal, hogy megfelelnek-e a származási országuk erdőgazdálkodáshoz és földhasználat-változáshoz kapcsolódó jogi követelményeinek
 • Az erdők szempontjából való fenntarthatóságukkal, vagyis, hogy megfelelnek-e az erdőgazdálkodáshoz és földhasználat-változáshoz kapcsolódó, az „erdőirtásmentes” uniós fogalommeghatározáson alapuló, (a Kereskedelmi Világszervezet szabályainak megfelelő és nemzetközi kötelezettségekre építő), uniós szinten meghatározott követelményeknek
 • Mind a jogszerűségükkel, mind pedig az erdők szempontjából való fenntarthatóságukkal, a fent meghatározottak szerint
 • Nem tudom
 • Egyéb

3.3.1. kérdés: A „Mind a jogszerűségükkel, mind pedig az erdők szempontjából való fenntarthatóságukkal” lehetőség megjelölése esetén kérjük, fejtse ki, hogy véleménye szerint ez miként lenne megvalósítható.

Beadványunk:

Nem volna szabad az EU piacára bocsátani olyan árukat, amelyek előállítása során megsérthették a származási ország törvényeit, illetve nem felelnek meg az erdők és az ökoszisztéma elpusztítása, valamint az emberi jogok megsértése ellen támasztott uniós fenntarthatósági kritériumoknak.

3.3.2. kérdés: Ha az „Egyéb” lehetőséget választotta, kérjük pontosítsa, hogy kérdés(ek)re gondol.

3.4. kérdés: Az erdőirtás és az erdőpusztulás okozta környezeti károk minimalizálására irányuló intézkedéseknek mely erdőtípusokat kellene előre sorolniuk? Kérjük, hogy 1-től 5-ig terjedő skálán értékelje őket, ahol az 1 az egyáltalán nem fontosat, az 5 pedig a nagyon fontosat jelöli.

  1 2 3 4 5 Nem tudom
Elsődleges erdők („őshonos fajokból álló természetesen regenerálódó erdő, ahol nem láthatók emberi tevékenység egyértelmű jelei, és az ökológiai folyamatokat nem zavarták meg jelentős mértékben”)
Egyéb természetesen regenerálódó erdők (olyan természetesen regenerálódó erdő, ahol emberi tevékenység egyértelmű jelei láthatók)
Erdőültetvények („olyan erdő, amely teljesen kifejlett korában túlnyomórészt ültetett és/vagy szándékosan magról vetett fákból áll”)
Egyéb (kérjük, adja meg, hogy milyen erdőtípusra gondol)

3.4.1. kérdés: Az „Egyéb” lehetőség megjelölése esetén kérjük, adja meg az erdőtípus(oka)t.

3.5. kérdés: Véleménye szerint egy termék erdőirtásmentességének értékelésekor egy adott területen végzett erdőirtás (a fák kivágása például azért, hogy ültetvényeket telepítsenek a helyükre) ellensúlyozható egy másik helyszínen végzett faültetéssel?

 • Igen
 • Nem
 • Csak bizonyos mértékben
 • Csak bizonyos erdőtípusok esetében (kérjük, adja meg, hogy milyen erdőtípusra gondol)
 • Nem tudom

3.6. kérdés: A lenti felsorolásból melyik intézkedéseket tartja a legmegfelelőbbnek az uniós fogyasztáshoz köthető erdőirtás és erdőpusztulás problémájának kezelésére? Kérjük, vegye figyelembe, hogy a felsorolt intézkedések egy része kiegészítő jellegű és más intézkedésekkel együtt alkalmazható. Kérjük, hogy 1-től 5-ig terjedő skálán értékelje mindegyik intézkedést, ahol az értékek jelentése a következő: 1 - egyáltalán nem megfelelő, 2 - csekély mértékben nem megfelelő, 3 - semleges, 4 - csekély mértékben megfelelő, 5 - teljesen megfelelő.

  1 2 3 4 5 Nem tudom
Egy olyan erdőirtásmentességre vonatkozó követelmény vagy szabvány, amelynek az árucikkeknek és termékeknek a termékkategóriáikban meg kell felelniük ahhoz, hogy az uniós piacon forgalomba kerülhessenek (és ebből következőleg az e szabványoknak meg nem felelő árucikkek forgalmazásának tilalma, összhangban az EU nemzetközi kötelezettségvállalásaival)
Önkéntes címkézés (pl.: az ökológiai termékek ökocímkéjéhez hasonló)
Kötelező címkézés (pl.: az élelmiszerek tápértékre vonatkozó információkat tartalmazó címkéjéhez hasonló)
Állami jogszerűségigazolási rendszerek, tiltott gazdasági szereplők listája, országjelölési rendszer és uniós exporttilalom (a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászatra vonatkozó hatályos uniós jogszabályhoz hasonlóan, a szükséges kiigazításokkal)
Önkéntesen vállalt kellő gondosság
Kötelezően előírt kellő gondosság
Kötelezően előírt állami tanúsítási rendszer
Az új és az uniós piacon már megtalálható magánminősítési rendszerek
Összehasonlító teljesítményértékelések vagy országértékelések (pl.: mutatók) kialakítása tájékoztatási célból, amelyek megmutatják, hogy mely országok vannak kitéve az erdőirtásnak vagy az erdőpusztulásnak, illetve melyek küzdenek ellene hatékonyan
A legális és fenntartható termékek kereskedelmének előmozdítása kereskedelmi és befektetési megállapodásokon keresztül
Az információk kötelező közzététele (ideértve a vállalatok nem pénzügyi jelentését)
Fejlesztési és együttműködési támogatás a termelő országoknak
Fogyasztói tájékoztató kampányok az EU-ban
Zöld diplomácia
Egyéb intézkedés(ek) (kérjük, fejtse ki)

3.6.1. kérdés: Az „Egyéb” lehetőség megjelölése esetén kérjük pontosítsa, hogy milyen intézkedés(ek)re gondol.

Beadványunk:

Bár az új jogalkotás prioritást élvez, az egyéb politikai intézkedések, így a termelő és más fogyasztó országokkal való együttműködés erősítése is fontos az erdőirtás, az erdők pusztulása, a természetes élőhelyek átalakulása vagy tönkretétele és az emberi jogok megsértése elleni harcban.

3.7. kérdés: Amennyiben a kellő gondosságot vagy annak valamely részét lehetőségnek vélte (akár más intézkedésekkel kombinálva), az alábbi kellő gondossági megközelítések melyikét találná a legmegfelelőbbnek?

 • Egy kötelező, termékspecifikus megközelítés, amely a teljes ellátási láncot lefedő tájékoztatásra, kockázatértékelésre és kockázatcsökkentésre összpontosít
 • Egy általános megközelítés, amely az emberi jogokkal foglalkozó, fenntartható vállalatirányítási kezdeményezésekre, valamint a gazdasági értékláncokban a környezetvédelmi gondossági kötelezettségre és a kötelező kellő gondosságra összpontosít
 • Egy önkéntes megközelítés, amely azonosítja, megelőzi és csökkenti a műveletek, ellátási láncok és egyéb üzleti kapcsolatok tényleges és potenciális káros hatásait, valamint figyelembe veszi azok kezelési módjait
 • Egyéb (kérjük, fejtse ki)
 • Nem tudom

3.8. kérdés: Amennyiben a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászatra vonatkozó megközelítést, vagy annak néhány elemét (akár más intézkedésekkel kombinálva) lehetőségnek vélte, az alábbiak közül melyiket találná relevánsnak?

Multiple choice question
 • Egy olyan követelmény meghatározása a harmadik országok számára, amely ahhoz, hogy termékeket értékesíthessenek az EU-ban, előírja számukra saját állami jogszerűségigazolási rendszerek létrehozását
 • Szankciók kiszabása azokra az uniós tagállamokra és gazdasági szereplőkre, amelyek nem felelnek meg a szabályoknak
 • Tiltott gazdasági szereplők listája
 • Egy olyan országjelölési rendszer, melynek révén azoknak a harmadik országoknak az exporttermékei, amelyek nem felelnek meg bizonyos feltételeknek, kitilthatók az EU-ból
 • Egyéb (kérjük, fejtse ki)
 • Nem tudom

IV. szakasz: Záró megjegyzések


4.1. kérdés: Van az EU fogyasztásához, vagy az erdőirtáshoz és erdőpusztuláshoz kapcsolódó bármilyen további észrevétele (amelyről nem esett szó a kérdőív többi részében)?

 • Igen (kérjük, fejtse ki)
 • Nem

4.1.1. kérdés: Ha igen, kérjük, fejtse ki válaszát.

Beadványunk:

Új szabályozásra van szükség, mely biztosítja, hogy az EU piacára kerülő termékek fenntarthatóak, nem fenyegetnek a természetes erdők és más élőhelyek átalakulásával és elpusztításával és nyomon követhetők az ellátási láncban. A törvénynek összhangban kell lennie az emberi jogokra vonatkozó nemzetközi előírásokkal és kötelezettségekkel, el kell ismernie az erdőktől függő őslakosok és helyi közösségek jogait, valamint vonatkoznia kell a pénzügyi szektorra, így a bankokra is.

4.2. kérdés: Tudna olyan szervezeteket, vállalkozásokat vagy kutatókat javasolni, akikkel felvehetnénk a kapcsolatot, hogy további információkat gyűjtsünk e témában?