Our response to the European Commission’s public consultation for a strong law against deforestation, nature destruction and human rights violations

 

The European Commission has opened an online consultation to ask the public which measures the EU should take to address the EU’s role in deforestation. We have until 10 December 2020 when the consultation will close.This is your chance to take action and make your voice heard on what a new EU law should look like!

The answers from the #Together4Forests campaign focus on our call for strong, new EU legislation to address not only deforestation and forest degradation, but also ecosystem conversion and degradation, as well as the protection of human rights - including Indigenous Peoples and local communities. Some questions have been left unanswered as we do not provide answers to questions which would divert attention away from the need for new legislation or away from the responsibility of our political leaders. For example, we did not favour consumer information as a key solution, since the burden of sustainability should not be put on consumers’ choices only! 

Răspunsul nostru la consultarea publică a Comisiei Europene pentru o lege puternică împotriva defrișărilor, distrugerii naturii și încălcărilor drepturilor omului.

Secțiunea I: Problemele reprezentate de defrișări și de degradarea pădurilor


În această secțiune, vă vom solicita opinia cu privire la problemele reprezentate de defrișări și de degradarea pădurilor. Această secțiune include întrebări cu privire la amploarea problemelor, la factorii determinanți ai defrișărilor și ai degradării pădurilor, precum și la rolul Uniunii Europene în reducerea defrișărilor și a degradării pădurilor asociate cu produsele introduse pe piața UE.

Î1.1. În ce măsură considerați că o intervenție la nivelul UE în ceea pe privește consumul de bunuri în UE ar reduce defrișările și degradarea pădurilor la nivel mondial?

 • În nicio măsură
 • Într-o măsură foarte mică
 • Într-o oarecare măsură
 • Într-o mare măsură
 • Într-o măsură foarte mare
 • Nu știu

Î1.2 În opinia dumneavoastră, în ce măsură contribuie fiecare dintre sectoarele economice de mai jos la defrișări și la degradarea pădurilor prin intermediul bunurilor și serviciilor pe care le furnizează (pe piața UE)? Vă rugăm să evaluați fiecare opțiune de mai jos pe o scară de la 1 la 5, unde 1 înseamnă că nu există nicio contribuție, 2 înseamnă o contribuție scăzută, 3 înseamnă o contribuție moderată, 4 înseamnă o contribuție importantă și 5 înseamnă o contribuție foarte importantă.

  1 2 3 4 5 Nu știu
Sectorul produselor alimentare și nealimentare (de exemplu lână, piele) de origine animală
Produse chimice
Construcții/infrastructură
Energie/biocarburanți
Industria prelucrătoare
Alte servicii (de exemplu, educație, spitale, servicii de consultanță, TIC)
Materialele textile
Minerit/petrol și gaze
Sectorul produselor alimentare și al hranei pentru animale pe bază de plante
Turism
Transport
Altele

Î1.2.1 Dacă ați selectat „Altele”, vă rugăm să precizați sectorul (sectoarele)

Prezentare:

Toate sectoarele și mărfurile sunt relevante pentru legislația UE inclusiv sectorul financiar. Acestea trebuie evaluate pentru impactul lor asupra defrișărilor și degradării pădurilor, și pentru transformarea și degradarea ecosistemelor și încălcarea drepturilor omului.

Î1.3 În opinia dumneavoastră, în ce măsură contribuie următoarele grupuri de mărfuri la defrișări și la degradarea pădurilor, ca urmare a consumului lor pe piața UE? Vă rugăm să evaluați fiecare opțiune de mai jos pe o scară de la 1 la 5, unde 1 înseamnă că nu există nicio contribuție, 2 înseamnă o contribuție scăzută, 3 înseamnă o contribuție moderată, 4 înseamnă o contribuție importantă și 5 înseamnă o contribuție foarte importantă.

  1 2 3 4 5 Nu știu
Produse de origine animală (de exemplu, grăsimi animale, sânge, carne, lapte, ouă, piele, lână și produse obținute din aceste materii prime)
Cereale (de exemplu grâu, porumb, orez, orz, ovăz, secară, sorg)
Culturi furajere (de exemplu, plante cultivate în principal pentru hrana animalelor)
Fructe și legume
Culturi industriale (de exemplu, cauciuc, tutun, plante textile)
Produse miniere (de exemplu, metale prețioase, minereuri, cărbune)
Petrol și gaze naturale
Culturi de plante oleaginoase (de exemplu, soia, palmier, rapiță, floarea-soarelui, muștar, in, arbore Jatopha curcas, nucă de cocos, cânepă)
Stimulente (cafea, cacao, ceai)
Culturi de zahăr
Mărfuri din lemn și pe bază de lemn, inclusiv celuloză și pelete din lemn
Altele

Î1.3.1 Dacă ați selectat „Altele”, vă rugăm să precizați grupa (grupele) de mărfuri

Prezentare:

Toate mărfurile sunt relevante pentru legislația UE. Ele trebuie evaluate continuu pe baza criteriilor obiective și științifice, pentru impactul asupra defrișărilor, degradării pădurilor, transformării și degradării ecosistemelor și încălcării drepturilor omului.

Î1.4 În opinia dumneavoastră, în ce măsură contribuie următorii factori la consumul (în interiorul UE) de produse care au legătură cu defrișările și degradarea pădurilor? Vă rugăm să evaluați fiecare opțiune de mai jos pe o scară de la 1 la 5, unde 1 înseamnă că nu există nicio contribuție, 2 înseamnă o contribuție scăzută, 3 înseamnă o contribuție moderată, 4 înseamnă o contribuție importantă și 5 înseamnă o contribuție foarte importantă.

  1 2 3 4 5 Nu știu
Lipsa de informare cu privire la contribuția unor produse sau întreprinderi specifice la defrișări
Lipsa unor reglementări/standarde convenite pentru definirea produselor sau a mărfurilor „fără defrișări”
Lipsa disponibilității produselor în lanțuri de aprovizionare „curate”
Lipsa fiabilității produselor comercializate ca produse respectuoase față de păduri sau produse „fără defrișări”
Prețul plătit pentru aceste produse nu reflectă externalitățile sociale/de mediu negative cauzate de impactul fabricării lor asupra pădurilor
Reglementările nu restricționează vânzarea de bunuri asociate cu defrișarea
Raportarea incorectă sau insuficientă cu privire la impactul activităților economice asupra pădurilor
Cetățenii nu își pot permite să cumpere produse „fără defrișări”, acestea fiind comercializate la prețuri mai mari
Altele

Î1.4.1 Dacă ați selectat „Altele”, vă rugăm să precizați factorul (factorii)

Î1.5 În opinia dumneavoastră, în ce măsură contribuie următoarele probleme la defrișări și la degradarea pădurilor? Vă rugăm să evaluați fiecare opțiune de mai jos pe o scară de la 1 la 5, unde 1 înseamnă că nu există nicio contribuție, 2 înseamnă o contribuție scăzută, 3 înseamnă o contribuție moderată, 4 înseamnă o contribuție importantă și 5 înseamnă o contribuție foarte importantă.

  1 2 3 4 5 Nu știu
Absența unor politici solide la nivel mondial, ceea ce contribuie la defrișări și la degradarea pădurilor
Absența unor politici solide la nivelul UE care să reducă la minimum contribuția la defrișări și la degradarea pădurilor
Absența unor politici solide la nivel național/subnațional care să reducă la minimum contribuția la defrișări și la degradarea pădurilor în statele membre ale UE
Absența unor politici solide la nivel național/subnațional care să reducă la minimum contribuția la defrișări și la degradarea pădurilor în țările din afara UE
Neasigurarea respectării politicilor existente în statele membre ale UE
Neasigurarea politicilor existente în țările din afara UE
Lipsa investițiilor în amenajarea durabilă a teritoriului în statele membre ale UE care se confruntă cu defrișări și cu degradarea pădurilor
Lipsa investițiilor în amenajarea durabilă a teritoriului în țările din afara UE care se confruntă cu defrișări și cu degradarea pădurilor
Corupția existentă în instituțiile publice din statele membre ale UE
Corupția existentă în instituțiile publice din țările din afara UE
Lipsa interesului pentru acest subiect și/sau neasumarea poziției de lider politic în acest domeniu în statele membre ale UE
Lipsa interesului pentru acest subiect și/sau neasumarea poziției de lider politic în acest domeniu în țările din afara UE
Sărăcia, situația funciară nesigură, lipsa resurselor și alte probleme în țările care se confruntă cu defrișări și cu degradarea pădurilor
Altele

Î1.5.1 Dacă ați selectat „Altele”, vă rugăm să precizați problema (problemele)

Secțiunea II: Responsabilitatea pentru procesul decizional


Următoarea întrebare are ca scop colectarea opiniilor dumneavoastră cu privire la nivelul (nivelurile) autorității care ar trebui să fie responsabilă cu combaterea defrișărilor și a degradării pădurilor legate de consumul din UE

Î2.1 La ce nivel de autoritate ar trebui concepute și puse în aplicare măsurile de combatere a defrișărilor și a degradării pădurilor generate de UE (și anume, la ce nivel ar fi acestea cele mai eficace)?

Multiple choice question
 • Local/subnațional în statele membre ale UE
 • Național în statele membre ale UE
 • La nivelul UE
 • internațional
 • Nu știu

Secțiunea III: Posibile măsuri care vizează cererea și impactul acestora


Prin următoarele întrebări, dorim să aflăm opinia dumneavoastră cu privire la natura și amploarea posibilelor măsuri de combatere a defrișărilor și a degradării pădurilor asociate cu amprenta Uniunii Europene. Măsurile propuse includ o varietate de opțiuni de politică cu sau fără caracter normativ.

Î3.1 Din perspectiva consumatorului, cât de mult fi influențate deciziile dumneavoastră de cumpărare de informarea despre impactul pe care produsele și serviciile pe care le achiziționați îl au asupra defrișărilor și a degradării pădurilor?

 • Deloc
 • Nu foarte mult
 • Sunt neutru (neutră)
 • Oarecum
 • Foarte mult
 • Nu știu

Î3.2 Ținând seama de costuri și beneficii, ce gamă de produse legate de defrișări și de degradarea pădurilor ar trebui, în opinia dumneavoastră, să fie acoperite de viitoarele măsuri de politică ale UE?

 • Un număr mare de produse, inclusiv toate (sau aproape toate) care au un impact potențial asupra defrișărilor
 • Un număr redus de produse, cu accent asupra produselor cu cel mai mare impact
 • Nu știu

Î3.3 În opinia dumneavoastră, combaterea cărui tip de probleme legate de originea produselor ar trebui să fie vizată de viitoarele măsuri ale UE?

 • Legalitatea produselor, înțeleasă ca respectarea de către acestea a cerințelor legale existente în țara lor de origine în ceea ce privește silvicultura și schimbarea destinației terenurilor
 • Durabilitatea produselor din punctul de vedere al respectării pădurilor, înțeleasă ca respectarea de către acestea a cerințelor stabilite de UE (în conformitate cu normele Organizației Mondiale a Comerțului și cu respectarea angajamentelor internaționale) în ceea ce privește silvicultura și schimbarea destinației terenurilor, pe baza unei definiții la nivelul UE a conceptului de „fără defrișări”.
 • Atât legalitatea produselor, cât și durabilitatea lor din punctul de vedere al respectării pădurilor, astfel cum sunt definite mai sus
 • Nu știu
 • Altele

Î3.3.1 Dacă ați selectat „Atât legalitatea produselor, cât și durabilitatea lor din punctul de vedere al respectării pădurilor”, vă rugăm să precizați cum poate fi realizat acest lucru, în opinia dumneavoastră

Prezentare:

Bunurile nu ar trebui introduse pe piața UE dacă există riscul să fie produse cu încălcarea legislației țării de origine si daca nu îndeplinesc criteriile de durabilitate ale UE pentru a preveni distrugerea pădurilor și a ecosistemelor și încălcarea drepturilor omului.

Î3.3.2 Dacă ați selectat „Altele”, vă rugăm să precizați problema (problemele)

Î3.4 Ce tip de păduri ar trebui să aibă prioritate în măsurile de reducere la minimum a daunelor cauzate de defrișări și de degradarea pădurilor asupra mediului? Vă rugăm să evaluați fiecare tip pe o scară de la 1 la 5, unde 1 înseamnă că respectivul tip nu este deloc important și 5 înseamnă că este foarte important.

  1 2 3 4 5 Nu știu
Pădurile primare (definite ca „păduri regenerate pe cale naturală cu specii autohtone, unde nu există semne clar vizibile de activități antropice și unde procesele ecologice nu sunt deranjate în mod semnificativ”)
Alte păduri regenerate pe cale naturală (adică păduri regenerate pe cale naturală, unde există semne clar vizibile de activități antropice)
Plantații forestiere (definite ca „păduri care, la maturitate, sunt formate în mod predominant din arbori crescuți prin plantare și/sau prin însămânțare deliberată”)
Altele (vă rugăm să precizați)

Î3.4.1 Dacă ați selectat „Altele”, vă rugăm să indicați tipul de pădure (păduri)

Î3.5 Considerați că despăduririle (de exemplu, tăierea pădurilor în scopul înlocuirii acestora cu plantații de culturi) efectuate într-un loc pot fi compensate cu plantarea de copaci în alt loc, atunci când se verifică dacă un produs este „fără defrișări”?

 • Da
 • Nu
 • Sprijin doar într-o anumită măsură
 • Doar pentru anumite tipuri de păduri (vă rugăm să precizați care)
 • Nu știu

Î3.6 Din lista de mai jos, ce măsuri sunt cele mai adecvate pentru abordarea chestiunii defrișărilor și a degradării pădurilor asociate consumului UE? Vă rugăm să aveți în vedere că unele dintre măsurile prezentate mai jos sunt complementare și ar putea fi combinate. Vă rugăm să evaluați fiecare măsură pe o scară de la 1 la 5, unde 1 înseamnă că măsura este total neadecvată, 2 înseamnă că măsura este oarecum neadecvată, 3 înseamnă că sunteți neutru (neutră), 4 înseamnă că măsura este oarecum adecvată și 5 înseamnă că măsura este total adecvată.

  1 2 3 4 5 Nu știu
Introducerea unei cerințe sau a unui standard „fără defrișări”, pe care mărfurile sau produsele din categoria lor de produse trebuie să o (îl) respecte pentru a putea fi introduse pe piața UE (și, prin urmare, impunerea unei interdicții, în conformitate cu angajamentele internaționale ale UE, de introducere pe piață a mărfurilor care nu respectă standardele respective)
Etichetarea voluntară (de exemplu, după modelul etichetelor folosite pentru produsele ecologice)
Etichetarea obligatorie (de exemplu, după modelul etichetelor cu informații nutriționale de pe produsele alimentare)
Utilizarea unor sisteme publice naționale de verificare a legalității, a unei liste de operatori interziși, a unui sistem de acordare de cartonașe (de avertizare sau eliminare) către țări și a interdicției de export către UE [reproducerea, cu adaptările necesare, a legislației în vigoare a UE privind pescuitul ilegal, nedeclarat și nereglementat (INN)]
Utilizarea unui sistem „due diligence” voluntar
Utilizarea unui sistem „due diligence” obligatoriu
Utilizarea unui sistem public de certificare obligatoriu
Utilizarea sistemelor de certificare private, a unora noi și a celor deja existente pe piața UE
Realizarea de analize comparative sau evaluări ale fiecărei țări (de exemplu, index), pentru a se arăta, în scop informativ, ce țări se confruntă cu defrișări sau cu degradarea pădurilor și combat cu eficacitate aceste fenomene
Promovarea, prin intermediul acordurilor comerciale și de investiții, a comerțului cu produse legale și durabile
Divulgarea obligatorie de informații (inclusiv raportarea nefinanciară a societăților)
Acordarea de asistență pentru dezvoltare și cooperare către țările producătoare
Organizarea de campanii de informare a consumatorilor în UE
Diplomație ecologică
Alte măsuri (vă rugăm să precizați)

Î3.6.1 Dacă ați selectat „Alte măsuri”, vă rugăm să precizați măsura (măsurile)

Prezentare:

Deși noua legislație este o prioritate, este importantă consolidarea măsurilor politice si cooperarea cu țările producătoare și consumatoare pentru abordarea defrișărillor, degradarii pădurilor și transformării ecosistemelor naturale și încălcării drepturilor omului.

Î3.7 Dacă ar fi să se opteze pentru abordarea „due diligence” sau pentru unele dintre elementele sale (și în combinație cu alte măsuri), care dintre următoarele abordări în ceea ce privește prudența („due diligence”) considerați că sunt cele mai adecvate?

 • O abordare specifică produsului obligatorie și axată pe informații, evaluarea riscurilor și reducerea riscurilor care să acopere întregul lanț de aprovizionare
 • O abordare generală, axată pe o inițiativă privind guvernanța corporativă durabilă, care abordează drepturile omului și obligația de diligență în domeniul protecției mediului și în cadrul lanțurilor valorice economice
 • O abordare voluntară pentru identificarea, prevenirea și atenuarea efectelor negative reale și potențiale în operațiuni, în lanțul de aprovizionare și în alte relații de afaceri, precum și pentru justificarea modalităților de abordare a acestora;
 • Altele (vă rugăm să precizați)
 • Nu știu

Î3.8 Dacă ar fi să se opteze pentru abordarea aplicată în cazul pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat (INN) sau pentru unele dintre elementele sale (și în combinație cu altele), care dintre următoarele elemente considerați că ar fi relevante?

Multiple choice question
 • Impunerea cerinței ca țările terțe să își stabilească propriile sisteme naționale publice de verificare a legalității produselor vândute către UE
 • Impunerea de sancțiuni pentru țările și operatorii din UE care nu respectă normele
 • Întocmirea unei liste cu operatorii interziși
 • Utilizarea unui sistem de acordare de cartonașe (de avertizare sau eliminare) către țări, prin care se pot interzice exporturile în UE din țările terțe care nu respectă anumite criterii
 • Altele (vă rugăm să precizați)
 • Nu știu

Secțiunea IV: Observații finale


Î4.1 Doriți să mai adăugați informații (care nu au apărut pe parcursul chestionarului) pe tema consumului în UE, a defrișărilor și a degradării pădurilor?

 • Da (vă rugăm să precizați)
 • Nu

Î4.1.1 Dacă ați răspuns „Da”, vă rugăm să precizați

Prezentare:

Dorim o nouă legislație care să certifice că mărfurile de pe piața UE sunt durabile,nu transforma și degradeaza pădurile naturale și ecosistemele, putand fi urmărit lanțul aprovizionării. Legea trebuie să respecte standardele și obligațiile internaționale privind drepturile omului. Trebuie recunoscute drepturile popoarelor indigene și ale comunităților locale dependente de păduri. Legea trebuie să se aplice și sectorului financiar, inclusiv băncilor.

Î4.2 Puteți recomanda organizații, întreprinderi sau cercetători pe care i-am putea contacta pentru a obține informații suplimentare cu privire la acest subiect?